физика 1.2

.0* (ωt+υ0)

.0* -A∙ω0∙sin(ω0 t+υ)

.0* AAC=ABC

.0* hc(λ0 λ ) / λλ0

.0* m= m0/√1-V2/C2

.0* U= -A∙0sin(0…)

.0* v02 / 4q

.0* ε=E0/E

.0* иә, m=m0(√1-V2/C2)

.0* мұздық еру темп

.0* Р=m0V/√1-V2/C2

.0*0

.0*υ20+2gh

.0*√nT0

.0*√υ20+2gh.

.0*0 H

.0*-A∙ω0∙sin(ω0 t+υ)

.0*AAC=ABC

.0*E=0

.0*E=F/E0

.0*hc(λ0λ ) / λλ0

.0*kA2/2*sin2ωt+υ0

.0*M0>1

.0*mA22/2c*s2(t+0)

.0*t1 -t2

.0*U=-Aω0sin(ω 0…)

.0*V/2g

.0*ε=E0/E

.0*ε=FE

.0*υ20/4g

.0*υnT0

.0*υ0

.0*-Аωsin(ω0t+υ0)

.0*бӛлінеді(су тұрақты)

.0*жұтылады

.0*иә,m=m0(√1-V2/C2)

.0*изохора

.0*м>1

.0*мұздық еру темп

.0*Р/Р0

.0*Р=m0V/√1-V2/C2

.0*сәйкес келеді

.0*Т0/√n

.0,24*16м/с

.00С0 / L0 Um

.00* A c*s (w0t+υ0)

.00* √2/L0C0

.00* a=x’’=-Aw02cos(w0t+υ0)

.00* U0L0/2cosυ

.00* сәйкес келеді

.00*√2/L0C0

.00*≈606 К

.00*A cos (w0t+υ0)

.00*a=xn=-Aω02cos(ω0t+ω0)

.00*mA2ω2/2*cos2(ωt+υ0)

.00*υ=x/= -Aω0 sin(ω0t+υ0)(жылдамдық)

.00*а=x//=-Aω02c*s (ω0t+υ0)(үдеу)

.00*Аcos(ω0t+υ0)

.00*сәйкес келеді

.00*Т=3/4T0

.000* P = P0

.0000* L0 және C0

.0000*1……..С*

.00002*30км

.000023108*30км

.0000320279 МПа

.000032027*9000Па

.000110003*≈104Па

.000110012*20см

.0001101220 м.

.00011012*2 Ом (рад)

.00011012*20м

.00011014*4 Oм

.00011014*40 м.

.0002*1 және 2

.000246*0,5(период)

.0003*25*106Н

.0003*75 кН

.0003200341054200*1,27кДж

.000325106*75kH

.0004020* P = P0.

.00051*2 *10 6.

.000571*1435 м/с

.000571…*1435 м/с

.0008*0,004 Па

.0009*2,3 есе артады

.001*1,9 м2

.0010*p10/9p0

.00101*0,5 Дж (Терб.тол.тоқт.бӛл.жылу)

.0010220*4V0

.001100* π/2

.001100…* π/2

.001100150100*π/2

.0011001501002*π/2

.001101610..100 км/с

.0011016101*100км/с

.00110161019*100км/с

.00110161019161027*100км/с

.00110810*100B*м

.0011084*250В/м

.001121*1мкНм

.0011400102*2,2 см

.0011501002*π/2

.0012*9,85см/с²

.00120*0,01А

.00120*10/πс-1

.00120*π/10 с

.00122* 0,02 Вб.

.00122*0,02 Вт.

.0013108*3

.0013108*3 м.

.00131108*3м

.001361010*6 *10 12м ³

.001361010*6*1012м-3

.0014*Т3/4 Т0

.0015*P=3/2 P0

.0015*p=4/9p0

.0015*T=3/2*T0

.001600*1800Дж(газдың серпімділік күшінің жұмысы)

.001600*6000 Дж

.00164107102*250 В/м;жоғары бағытта (керн.шам.ж/е бағ.)

.00181020*3*10-4кг

.00181020*3*10-6 кг

.0018102060210231*3*10-6 кг

.002* 50 Гц

.002*200 Н/м

.002*2см

.002*v1 = v2

.002*Т=2T0

.0020* A=0,2 P0V0

.002012*екі бӛлігіде бірдей

.00205*7,85*10 -3Вб

.002100*4*10-3Кл

.0021004*0,5с

.002104*0,5с

.0021085*100В/м

.0022* 19,7 см/с² (макс үд)

.0022* 2см

.0022* 6,28 cм/с (макс жылд)

.0022* π/2

.0022*11/2

.0022*19,7 см/с2 (макс үд)

.0022*19,7*10-²м/с²

.0022*2с

.0022*2см

.0022*6,28*10-²м/с

.0022*6,28cм сек(max жылд)

.0022*π/2

.00220015135*-4,5*10-4к-1

.00220052*2000кг/м³

.0022012*екі бӛлігінде бірдей

.002210109*4,2∙109 Па.

.00222*19,7*10-²м/с²

.0023141050063* 105 Па

.002320052*2000кг/м3

.0023618*0,4 мкм

.00242*π/6рад

.00246*0,02 м.

.00246*0,02(амплит)

.00246*0,5 с

.00246*2Гц «сызықтық жиілік»

.00246*4π рад/с

.00246*π/6 рад

.0025*p=3/4*p0

.0025681037*5,35А

.0026*0,02 м

.002662*х=0

.002662*х=0,02м

.0028*1,4Ом(аллюминий ӛтк.кедерг.)

.0028*4,65*10-26кг

.0028*Т=0,25с ω=8πрад/с

.002860021031*40,65*10-26

.00286021*4,65*10-26 кг

.00286021…* 4,65∙10-26 кг

.002860210231*4,65*10-26кг

.003*T = 1T0 / 3.

.003*T=1/3*T0

.003*T=T0/3

.003121*0,4Кл

.003200341054200*12,7кДж

.003218*3,75км

.00321854*150м

.00321854*3,75км

.00325106*75Н

.0032610231*5,310-26 кг.

.004* V=V0/2

.004*V=V0/4(тұрақты масада газ қысымы изотермиялы процесте 4 есе ұлғайса,газ кӛлемі)

.004210230*1,57 *10-4 Кл

.0042200240831*7моль

.0043200*4 моль

.0043200*4м\с

.0043200240831*4 моль

.005*50мкФ

.00500010*1000Н

.00510 *0,5 м/с.

.005100102*50 Н

.0051010*5Дж

.00510520020,1 Н∙м

.0051052002*0,1Нм

.005120*0,5BСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: