физика 1 стр

Закони електролізу Фарадея

① 1-й закон

1.формулюється –

2. математична форма запису:

② Практичне застосування

1.Гальванопластика –

2.

3.

4.

5. Гальваностегия –

Електричний струм у вакуумі

① Означення –

② Електронна емісія –

1. Означення –

2. Види:

а)фотоелектронна –

б)термоелектронна –

в)вторинна –

③ Практичне застосування

1)

2)

3)

4)

Електричний струм у газах

① Означення –

② Газ за нормальних умов( Т= . ᵨа = ) –

③ Умови спостереження –

1.Означення –

2.Іонізатори –

④ Види <

⑤ Несамостійний розряд

1.Означення –

⑥ Самостійний розряд

1.Означення –
Предыдущий:

Следующий: