титул и рецензия для ЕММ

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Центр заочного навчання та дистанційної освіти

Індивідуальне завдання

з дисципліни

« Економіко-математичні методи та моделі (економетрика)»

Виконала студентка 3 курсу групи ФК-11-2з

Циганкова Дар`я Юріївна

Варіант № 34

Дата реєстрації_________________________________________

Підпис викладача _______________________________________

Оцінка________________________________________________

2014р

РЕЦЕНЗІЯ

на індивідуальне завдання

Короткий аналіз позитивних сторін:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Докладний аналіз недоліків та помилок:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Висновки та оцінка роботи______________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Підпис викладача_______________________________

Дата

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Центр заочного навчання та дистанційної освіти

Індивідуальне завдання

з дисципліни

« Економіко-математичні методи та моделі (економетрика)»

Виконала студентка 3 курсу групи ФК-11-2з

Циганкова Олександра Юріївна

Варіант № 35

Дата реєстрації_________________________________________

Підпис викладача _______________________________________

Оцінка________________________________________________

2014р

РЕЦЕНЗІЯ

на індивідуальне завдання

Короткий аналіз позитивних сторін:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Докладний аналіз недоліків та помилок:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Висновки та оцінка роботи______________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Підпис викладача_______________________________

Дата
Предыдущий:

Следующий: