рецензии

1. Буркхардт Титус. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы/ Буркхардт Титус ; [пер. с англ. Н. П. Локман]. –– М.: Алетейа, 1999. –– 261 с.: ил. — Библиогр. в подстроч. примеч. –– ISBN 5-89321-028-Х.

Книга складається з передмови, семи глав та покажчика імен і географічних назв.

В першій главі викладений генезис ідуського храму, в другій ― основи християнського мистецтва. Глава 3 має назву «Я есьм дверь», в ній автор розмірковує про іконографію порталу Романської церкви . В четвертій ― основи ісламського мистецтва.

Глава 5 ― «Образ Будды» ( с. 150 — 168) стосується вже безпосередньо обраної теми.

В першій частині цієї глави розповідається про витоки і саме власне буддизм, буддійське мистецтво. Подані зображення Будди та їх детальний опис, що розкриває значення всіх символів.

В другій частині більш детально йде мова про образ Шакьямуні. Автор дає визначення сакральному мистетву, а також, підсумовуючи, визнає неможливим твердження, що сакральний портрет, наприклад Будди, є істоично достовірним. В той же час він говорить про те, що образ Будди в своїй традиційній формі виражає абсолютну сутність буддизму.

В третій частині викладений канон зображення Будди Шакьямуні. Подається діаграма пропорцій «істинного образу» Будди. Автор через деталі на зображенні, такі як: положення рук, риси обличчя, все глибше занурюється у глибинні ідеї буддизму.

У шостій главі розповідається про пейзаж у далекосхідному мистецтві. Сьома глава містить інформацію про занепад і відродження Християнського мистецтва.

2. Волинка Г. І. Філософія Староданості і Середньовіччя в освітньому контксті: Навч. посібник. –– К.: Вища освіта, 2005. –– 544 с. — бібліогр. в підпядк. прим. — ISBN 966-8081-33-1

Друга чстина книги «Філооські школи Стародавнього світу» містить розділ 4 «Освітньо-філосфські пошуки Індії». У підпункт четвертого розділу, що називається: «Буддизм та йог філософські підвалини» подає короткий історичний екскурс у час виникнення буддизму. Розповідається про батьків та загалом про життєвий шлях Будди. Також міститься інформація про «буддійський канон», «чотири благородні істини», «звільнення» і «карму». Викладені погляди буддизму на Всесвіт і метафізична концепція. Пропонуються уривки з класичих першоджерел буддизму: «Типітака», «Дхаммапада».

3. Андросов В. П. Нагарджуна и его учение. — М.: Наука, 1990. — 269с. — Библиогр. в подстроч. примеч. ― ISBN 5-02-016494-1.

Ця книга присвячена становленню першої релігійно-філософської школи буддизму ― мадхьямікі та має такі глави: Глава 1 «Нагарджуна в истории буддизма и научной буддологии» розповідається про складності, пов’язані з хронологією політичних подій та культурно-історичних процесів, а також про три етапи історії вивчення життя і творчості Нагарджуни.

Глава 2 «Творческое наследие нагарджунизма» розпоівдається інформація про найдавніші тексти, такі як: «Дашабхуміка шастра», «Махапраджняпараміта-шастра», «Акутобхайя-шастра» тощо, та проблеми їх ідентифікації, тематичний зміст і особливості цих текстів. Далі йде мова про вчительські традиції нагарджунізму та мадхьямікі.

Глава 3 «Учение нагарджунизма и типы текстовой деятельности» викладені ідеологічні та соціальні учіння «Ратна-авалі раджа-парикатхі» та діалектико-філософський спадок нагарджунізму. Подані переклади діалектико-філософських та релігійних текстів.

У частині книги, яка називається «Зключение» йде мова про висновки дослідження буддійської школи мадхьяміка. Виділяються шість основних типів текстової діяльності .
Предыдущий:

Следующий: