реферат 4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ

Реферат

Тема:»Система показників роботи парку рухомого складу»

Виконав:

студент групи ОП-38

Дейнеко Кирило

Перевірив:

Керівник навчальної практики

Барабанов

Оцінка»____________»

Київ 2014

ПЛАН1.1. Транспортна робота, що виконується парком рухомого складу.1.2. Система показників роботи парку рухомого складу (простий цикл перевезень).

1.1. Транспортна робота, що виконується парком рухомого складуГрупа транспортних засобів, об’єднаних організаційно або виконанням спільної задачі, називається парком рухомого складу.Основні показники, що визначають трансортну роботу, яка виконується парком автомобілів, можна об’єднати у дві групи:1-ша група — показники чисельності парку рухомого складу та використання часу його перебування в АТП, що визначають кількість автомобіле-годин роботи рухомого складу на лінії;2-а група — показники продуктивності рухомого складу, що характеризують середню годинну виробітку у тоннах або у тонно-кілометрах.При обліку та аналізові роботи парку рухомого складу користуються середніми значеннями показників, які розраховуються як середньовиважені величини.1.2. Система показників роботи парку рухомого складу (простий цикл перевезень)1.2.1. Показники першої групиДо показників першої групи відносяться:1. Обліковий склад парку рухомого складу А призначений для виконання основної виробничої діяльності та визначається як:, / 1 /де  - кількість автомобіле-днів перебування в АТП автомобілів j-тої групи;D — кількість календарних днів у періоді, що розглядається.m — кількість колон або марок автомобілів.2. Коефіцієнт використання автомобілів парку , що показує, яка частина автомобілів з їх загального числа парку рухомого складу використовується для роботи на лінії, та визначається:. / 2 /3. Тривалість роботи автомобіля на лінії (або час роботи автомобіля у наряді) визначається:. / 3 /1.2.2. Показники другої групиВизначимо показники другої групи.1. Середня вантажопідйомність автомобіля за їздку, т, визначається:, / 4 /де nеj — кількість їздок, що виконуються автомобілями кожної марки.Величина середньої вантажопідйомності автомобіля за їздку необхідна для розрахунку обсягу перевезень, що виконується парком рухомого складу, у тоннах.3. Середня вантажопідйомність автомобіля при пробігу з вантажем, що є необхідною для розрахунку обсягу перевезень, що виконується парком рухомого складу, в тонно-кілометрах, враховує величину пробігу автомобіля з вантажем, і визначається:. / 5 /4. Середня відстань навантаженого пробігу за їздку, км:. / 6 /5. Середня відстань перевезення 1 тонни вантажу, км:. / 7 /6. Середній коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності автомобіля:. / 8 /Добовий обсяг перевезень у тоннах для кожної марки автомобіля визначається за виразом:. / 9 /7. Середній коефіцієнт динамічного використання вантажопідйомності автомобіля:. / 10 /8. Середній час простою автомобіля під навантаженням-розвантаженням за їздку, год:. / 11 /9. Середня технічна швидкість автомобіля, км/год:. / 12 /10. Середній коефіцієнт використання пробігу автомобіля: / 13 /Середня годинна виробітка автомобіля у тоннах за середніми значеннями техніко-експлуатаційних показників визначається:, т / 14 /Середня годинна виробітка автомобіля у тонно-кілометрах за середніми значеннями техніко-експлуатаційних показників визначається:, ткм / 15 /Обсяг перевезень у тоннах по парку визначається:. / 16 /Обсяг перевезень у тонно-кілометрах по парку. / 17 /Середні значення показників  пов’язані між собою спввідношенням:.Аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників на економічні результати роботи автотранспортного підприємства виконується з метою виявлення втрат та резервів.Аналіз транспортної роботи, що виконується парком рухомого складу, складається з аналізу обсягу перевезень, що виконаний за D період, та вантажообігу у ткм.

Література.Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. — К. Выща шк., 1986. — 447 с.

Предыдущий:

Следующий: