перероблений курсач

ВСТУП

Організація праці— це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Також це комплекс заходів , які направлені на використання живої праці з метою підвищення продуктивності та збереження здоров’я працюючих. Організація праці є об’єктивною необхідністю і невід’ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва.

В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та соціально-психологічні завдання щодо поліпшення організації праці.

Економічні завдання передбачають досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат у процесі виробництва продукції і надання послуг належної якості.

Соціально-психологічні завдання передбачають створення таких умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатності зайнятих у виробництві. Крім того, працівники мають одержувати задоволення від роботи, яку виконують.

Організація праці на підприємстві охоплює такі основні напрями:

• поділ і кооперація праці, що передбачають науково обгрунтований розподіл працівників за певними трудовими функціями, робочими місцями, а також об’єднання працівників у виробничі колективи;

• організація і обслуговування робочих місць, що сприяють раціональному використанню робочого часу;

• нормування праці, що передбачає визначення норм затрат праці виробництво продукції і надання послуг як основу для організації праці і визначення ефективності виробництва;

• організація підбору персоналу та його розвиток, тобто — планування персоналу, профорієнтація і профвідбір, наймання персоналу, підвищення його кваліфікації, планування кар’єри тощо;

• оптимізація режимів праці і відпочинку, встановлення найбільш раціонального чергування часу роботи та відпочинку протягом робочої зміни, тижня, місяця.;

• раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці на основі узагальнення прогресивного досвіду. Раціональним вважається такий спосіб роботи, який забезпечує мінімальні затрати часу;

• поліпшення умов праці, що передбачає зведення до мінімуму шкідливості виробництва, важких фізичних, психологічних навантажень, а також формування системи охорони і безпеки праці;

• зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої активності працівників;

• мотивація й оплата праці.

Метою курсової роботи є вивчення організації та оплати праці на підприємствах в сфері транспортної логістики.

Об’єкт — комплексна бригада,що виконує вантажні перевезення.

Предмет дослідження є розробка нормативної бази та виконання техніко-економічного обґрунтування створення комплексної бригади,що виконує вантажні автоперевезення.

Актуальність курсової роботи :поліпшення рівня заробітної плати працівників у великому ступені залежить від стану роботи з нормування праці. Поліпшення нормування та оплати праці дуже важливе питання в сьогоденні.

Організація праці на підприємствах, в окремих галузях виробництва здійснюється в конкретних формах, різноманітність яких залежить від таких основних чинників: рівня науково-технічного прогресу, системи організації виробництва; психологічних факторів Особливостей екологічного середовища; а також від низки чинників, умовлених характером завдань, які вирішуються в різних ланках системи управління. Організація праці змінюється, вдосконалюється залежно від зміни цих чинників.

Вихідні данні

Бортовий автомобіль МАЗ-53371 з причепом МАЗ-89026 виконує перевезення будівельних матеріалів III -го класу за маятниковим маршрутом на відстань 17 км. Маршрут проходить поза містом частково (40%) по дорогам 1 групи, (60%) по дорогам 11 групи. Нульовий пробіг 7 км по дорогам ІІ групи. Час автомобіля в наряді складає 10 годин. Тривалість зміни складає 11,4 год. Підготовчо — завершальний час складає Тпз – 18 хв.

Вантажі матеріали у вигляді пакетів масою 30 кг розташовані в приміщенні складу та штабельовані на висоті 1.2 м. Їх підносять вручну на відстань 44 м, вкладають на піддони, вантажопідйомністю 420 кг далі за допомогою рокли переміщують відстань 30 м з подальшого подачею в кузов автомобіля за допомогою автокрану КС-2571 поворотом стріли на кут 150 град .

Показник

Значення

Тс

1 1.4

Тн

10

Qд.,т

300

gв, кг

240

gм, кг

30

l1, м

44

l2, м

30

gп., кг

420

αп, град

150

tлп, хв.

0.95

tлc. хв.

1.1

АН

4010

hп1, м

1.8

l пв,м

12

hш, м

1.2

Відстань переміщення вантажу, м

50

Наявність рампи на рівні кузову автомобілю

+

Висота штабелю

1,2

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ БАЗОВОЇ СХЕМИ ВИКОНАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.

. Розрахунок норм виробітку при виконанні запропонованої схеми перевезень вантажу.

Однією з головних задач, що стоять перед підприємством, є ефективна організація праці. При організації перевезень ефективним має бути як сам процес перевезення, так і навантажувально – розвантажувальні роботи, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів. Задача раціональної організації виробництва полягає в тому, щоб усі ці процеси побудувати правильно і у найбільш доцільній послідовності. Важливо також, щоб при їхньому виконанні не було б перебоїв у роботі, зайвих витрат праці, матеріалів, повніше використовувалась транспортна техніка та устаткування.

Встановлення норм, організація виробництва в цілому залежить від виду діяльності та конкретних умов функціонування. У даній курсовій роботі розглядається перевезення будівельних матеріалів ІІІ класу на відстань 17 км.

В

А

40% (I група) 60% (IIгрупа)

Для зручності схема виконання автомобільного перевезення будівельних вантажів представлена на рис. 1.1.

17 км

Рис. 1.1 Схема перевезень будівельних матеріалів

Відстань перевезення складається із:

Час пробігу автомобіля з вантажем 17 км

Час порожнього пробігу від місця розвантаження до навантаження 17 км

Час нульового пробігу 7 км

В загальному: 17+17+7 = 41 км

В повному обсязі процес перевезення має такий вигляд:

1й етап. Підготовчий – Водій приходить на роботу, отримує шляховий лист та інформацію про склад роботи, заповнює необхідні документи, оглядає автомобіль та заправляє його паливом, мастилом, водою.

2й етап. Нульовий пробіг – водій їде поза містом 7 км до складу будівельних матеріалів.

3й етап . Навантаження – навантаження мішків масою gм =30 кг, розташовані на другому поверсі в складському приміщені і штабельовані на висоті 1,2 м. Їх переміщують за допомогою візка вантажопідйомністю 240 кг на відстань 44 м до вантажних ліфтів, далі переміщують на відстань 30 м та укладають на розташовані на землі піддони вантажопідйомністю 420 кг. Піддони за допомогою автокрану КС-2571 подаються в кузов автомобіля поворотом стріли на кут 150 градусів. Час підйому ліфта з урахуванням очікування та заїзду 0,95 хв., час спуску -1,1 хв..

4й етап. Перевезення вантажу до місця призначення та його розвантаження — бортовий автомобіль МАЗ-53371 з причепом МАЗ-89026 виконує перевезення будівельних матеріалів III -го класу за маятниковим маршрутом на відстань 17 км. Маршрут проходить поза містом частково (40%) по дорогам 1 групи, (60%) по дорогам 11 групи. Нульовий пробіг 7 км по дорогам ІІ групи.

5й етап. Нульовий пробіг – автомобіль їде поза містом 7 км.

6й етап. Заключний – водій здає дорожній лист, діагностує автомобіль, миє його та відвозить на місце стоянки.

Схема виконання навантажено – розвантажувальних робіт:

Вантажі у мішках масою gм =30 кг розташовані на другому поверсі в складському приміщенні і штабельовані на висоті 1,2 м. Їх переміщують за допомогою візка вантажопідйомністю gв= 240 кг на відстань L1 =44 м до вантажних ліфтів, далі переміщують на відстань L2 =30 м та укладають на розташовані на землі піддони вантажопідйомністюgп= 420 кг. Піддони за допомогою автокрану КС-2571 подаються в кузов автомобіля поворотом стріли на кут 150 градусів. Час підйому ліфта з урахуванням очікування та заїзду 0,95 хв., час спуску -1,1 хв..Добовий обсяг виконання навантажувальних робіт Qд = 300 т.

4

3

2

1

Рис. 1.2 – Схема виконання навантажувальних робіт

Знімання вантажу із штабеля;

Переміщення вантажу на візках до вантажних ліфтів;

переміщення та укладання вантажем піддонів;

навантаження вантажу за допомогою автокрана на машину.

Серед працівників АТП значну частину складають водії. Від рівня організації їх роботи у великій мірі залежить стан транспортного обслуговування. Особливостями праці водіїв є:

Їх виробничий процес відбувається у відриві від основної виробничої бази;

Тривалість виробничої зміни є нестабільною

Робоче місце є джерелом підвищеної небезпеки

На результати праці впливають безліч зовнішніх (кліматичні умови, стан доріг та інше) факторів.

Ці обставини потребують від водіїв надійності та професійної роботи в складних умовах, вміння аналізувати ситуацію та швидко приймати рішення.

На продуктивність праці та норм виробітку водія значною мірою впливають умови роботи, вид вантажу, ступінь підготовки до транспортування, організація навантажувально — розвантажувальних робіт тощо.

Одиницями вимірювання водіїв вантажних автомобілів є кількість перевезених вантажів та виконаних тонно – кілометрів.

Для того щоб розрахувати норми виробітку водіям при виконанні базової схеми перевезень вантажів спочатку розрахуємо тривалість робочого циклу:

(1.1)

Де β – коефіцієнт використання пробігу;

Тц – тривалість робочого циклу;

l1 – відстань навантаженої їздки;

Vт — нормативна технічна швидкість руху автомобіля;

Tпр — скоригований час простою під навантаженням -розвантаженням;

gн – номінальна вантажопідйомність автомобіля;

γ – коефіцієнт використання вантажопідйомність автомобіля;

Кγ — коефіцієнт, обернений до γ.

При маятниковому маршруті коефіцієнт використання пробігу β — 0,5.Для III классу вантажів Tпр=6,2хв., γ=0,6., Кγ=1,66.

Згідно завдання курсового проекту, маятниковий маршрут перевезень проходить по дорогам І та IIкласу. Для доріг II групи – 33км/год(відповідно 60 % довжини), для дорігІ групи — 39 км/год (40% довжини).Тоді нормативна технічна швидкість руху автомобіля розраховується за формулою:

(1.2)

ДеVті- нормативна технічна швидкість руху автомобіля по різних группах доріг і-тоїгрупи;

ai- доля дорігі-тоїгрупи.

VT = 39*0,4+33*0,6=15,6+19,8=35,4 (км/год)

Номінальна вантажопідйомність бортового автомобіля МАЗ-53371 з причепом МАЗ-89026 16,94 кг.

Тц= (60*17)/(0,5*35,4)+6,2*16,94*0,6*1,66=57,63+104,61=162,24 (хв..)

Необхідну кількість транспортних циклів розраховуємо за формулою

(1.3)

ДеТзм – тривалість робочої зміни;

То– час витрачений на нульовий пробіг автомобіля за робочий день;

Тпз — підготовчо-завершальний час;

Тц – тривалість робочого циклу.

Значення nц округлюється до цілого числа.

Тривалість часу витраченого на нульовий пробіг розраховується за формулою:

(1.4)

Деl0 – довжина нульового пробігу;

Vт — нормативна технічна швидкість руху автомобіля по дорогам ІІ групи.

То =(60*7)/33=12,73(хв.)

nц = (11,4*60-18-12,73)/162,24 =4,03=5 (циклів)

Скориговану тривалість робочої зміни знаходимо за формулою:

(1.5)

ДеТ0 — час витрачений на нульовий пробіг;

Тпз — підготовчо-завершальний час;

Тц – тривалість робочого циклу;

nц – кількість транспортних циклів.

Tзм =162,24 *5+12,73+18=841,93=14,03(год.)

Обсяг перевезень розраховується за формулою:

(1.6)

Де nц – кількість транспортних циклів;

gн – номінальна вантажопідйомність автомобіля;

γ – коефіцієнт використання вантажопідйомність автомобіля.

Q = 5*16,94*0,6=50,83 (т)

Транспортна робота обчислюється за формулою:

(1.7)

ДеQ – обсяг перевезень;

lг – відстань навантаженої їздки.

P = 50,83 *17=864,11(ткм).

Отже, норма виробітку водія автомобіля при перевезенні будівельних матеріалів за маятниковим маршрутом складає 50,83 т або 864,11ткм за одну зміну.

1.2 Розрахунок норм часу на виконання навантажувальних робіт

Для забезпечення високої продуктивності праці необхідно добре організувати навантажувально-розвантажувальні роботи і чітко визначити норми праці вантажників і механізаторів.

При виконанні цих робіт намагаються більше механізувати працю і використовують багато навантажувально-розвантажувальних механізмів. Це дозволяє майже повністю звільнити людей від тяжкої роботи. Проте ще досить багато даних операцій здійснюється вручну.

КС-2571

150°

hш1,2м

gм=30 кг

gв=240 кг

44м

30 м

Рисунок 1.2 Схема виконання навантажувальних робіт

Схема виконання навантажувальних робіт (Рис.1.2.).

1. Зняття вантажу у пакетах масою 30 кг вручну із штабелю висотою h=1,2 м (другий поверх у складському приміщенні).

2. Укладання їх на візок вантажопідйомністю g=240 кг (, тобто на візок укладають 192/30=7 пакетів)

2. Переміщення візка на відстань 44 м до вантажного ліфта.

3. Очікування ліфту, завезення візка та спуск із вантажем на перший поверх.

4. Переміщення візка на відстань 30 м

5.Укладання вантажу вручну на піддони вантажопідйомністю 420 кг (, тобто на піддон кладуть 336/30=11 пакетах)

6. Подача піддонів до кузова автомобіля автокраном КС-2571 , повертаючи стрілу на . Кран повертається у початкову позицію, в цей час вантажники з порожнім візком повертається до штабелю за вантажем.

Визначимо продуктивність роботи працівників:

Навантажувальні роботи поділяються на:Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: