о рекламе

МІНІСТЕРСТО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра політичної економії

Індивідуальна робота

З дисципліни:

«Теорія галузевих ринків»

Виконала:

Студентка групи МН-03-11 Т.О.Костирька

Перевірила:

Доцент кафедри політичної економії Н.І.Ткаченко

Дніпропетровськ

-2014-

Тема:

«Вплив реклами на ринок. Порівняльна реклама. Державне регулювання реклами»

ПЛАН

Вступ…………………………………………………………………………

Реклама,її види та функції. Мета та цілі реклами……………………………

Вплив реклами на стан підприємства на ринку………………………………

Порівняльна реклама…………………………………………………………..

Державне регулювання реклами………………………………………….. ….

Список літератури…………………………………………………………..

Додаток А……………………………………………………………………

ВСТУП

Чи можливе життя без реклами сьогодні? Як зміниться якість життя, якщо з усіх її сфер виключити рекламу? Відповідь на ці питання однозначна — споживач буде дезінформований про появу нових товарів, а при виборі того або іншого продукту у нього не виникне жодних фактів, якими можна було б оперувати.

Так, реклама сьогодні сприймається споживачем з деякою часткою сарказму і скептицизму, однак, статистика говорить про зворотнє — реклама в будь-якому вигляді підвищує попит і робить популярними товари та послуги, незалежно від бажання споживача. Рекламодавець орієнтується на несвідому частину психіки споживача, тому дуже часто ми купуємо ті чи інші рекламовані товари тільки тому, що їх показали по телевізору або на величезних щитах по всьому місту. На нас дивляться інші люди, які також бачили дану рекламу, і нерідко йдуть за нашим прикладом. Так людина поступово починає відрізнятися від інших — вона іде в ногу з часом, носить модний нині одяг, п’є напої, знайомі всім з телереклами, їсть рекламовані продукти і відпочиває в сучасних, відомих за допомогою реклами, місцях.

І, як не парадоксально, людина слідує вказівкам реклами. Телереклама найбільш масово впливає на споживача, об’єднуючи часом однією ідеєю цілі країни. Люди різних національностей та віросповідань беззаперечно йдуть за рекламними закликами, купуючи товари певної марки, їжу та напої знайомих виробників, вирушаючи в пошуках розрекламованих послуг.

І все ж таки, що таке реклама та що вона з себе «представляє», розглянемо детальніше в ході індивідуальної роботи.

ВИСНОВОК

Реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції, не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Вона повинна враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.

Повинна містити стислу та доречну інформацію про товар або послуги. Подаватись в будь-якому доступному вигляді для мешканців України.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Ученова В.В. и др.. Реклама: Палитра жанров.-М.: РИП-Холдинг,2000.-95с.

Міжнародний Кодекс рекламної практики/Пер. з англ. Н.В.Генной, В.Е.Демидова.-к.:Укрреклама,1995

Маркетинг і реклама – Харків,2000-№2

Закон України «Про рекламу» від 3.07.1996, №270/96-ВР.

Реклама /Г.О.Владимирська, П.О. Владимирский-Когдор.2005

ДОДАТОК А

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО РЕКЛАМУ

500 мільярдів доларів в рік – стільки становлять витрати на рекламу в світі.

Рекламодавці часто застосовують прийом під назвою «ефект емоційності»: вони поміщають рекламований продукт поряд з речами, які викликають у покупців позитивні емоції. Наприклад, миючий засіб поміщається поруч із квітами або дітьми. Неодноразово повторювані кадри з порошком в такому сусідстві допомагають прищепити покупцеві позитивне ставлення до рекламованого засобу.

Рекламодавці волають до звичайних для людини психологічним факторам, щоб спонукати їх до покупки продукту. Найбільш часто вони звертаються до почуття самозбереження, сексуальних бажань, самооцінки, страху і авторитетності.

У рекламі для дітей зазвичай беруть участь діти-актори старше, ніж цільова аудиторія. Наприклад, в рекламі для 8 і 10річну дітей беруть участь 11 або 12річної моделі з іграшками для 8літніх. Рекламодавці використовують образ старшої дитини як ідеал, до якого повинні прагнути молодші.

В двічі більше коштів використовують фармацевтичні компанії на рекламу, аніж на дослідження.

Реклама сигарет Мальборо – це романтика та пригоди. Так починалася в 1955 році найбільш вдала рекламна компанія відомого бренду. Чоловіки міцної статури, красені гордо роз’їжджали на коняках. Троє з них померли від раку легенів…

Американська асоціація психологів стверджує, що більшість дітей не може критично ставитися до реклами, так як вони свято довіряють їй.

Американські фармацевтичні компанії витрачають в 2 рази більше на рекламу, ніж на дослідження.
Предыдущий:

Следующий: