география

Азія

Зміст

2)Азія

А́зія — найбільша за площею (біля 43,4 мільйонів км²) і за населенням частина світу,що головним чином у Східній півкулі

Китай

Столиця Китаю Пекін.

Китай має довгу і майже неперервну цивілізаційну історію та одну з найстаріших і найскладніших систем письма. До 19 століття він був однією з найпередовіших світових політій і основним культурним центромСхідної Азії. Китайський вплив на сусідні держави залишається істотним по сьогодні. Китай — батьківщина багатьох технічних винаходів, які змінили долю людства. Серед них — папір, компас, порох і друкарство.

Казастан

Столиця Казахстану:Астана

Казахстан етнічно та культурно різноманітний, зокрема, у зв’язку з масовими депортаціями багатьох етнічних груп в країні під час правління Йосипа Сталіна. Казахстан з населенням 16,6 млн чоловік, де є представники 131 національності, в тому числі казахи, росіяни, українці, німці, узбеки, татари й уйгури. Близько 63% відсотків населення становлять казахи.[7] Казахстан дозволяє свободу віросповідання. Іслам є релігією близько 70,2% громадян, в той час як християнство сповідують 26,2% населення. Казахська мова є державною мовою, в той час як російська також офіційно використовується в ролі рівноправної мови в державних установах Республіки Казахстан.

Промисловість Китаю

У 1946 році на частку промисловості в Китаї припадало 10% від національного доходу країни. У 1949 році країна посідала 9-е місце у світі з видобутку вугілля, 23-є з виплавки чавуну, 26-є з виплавки сталі і 25-е з виробництва електроенергії.Тим не менш, ще близько тридцяти років потому темпи економічного зростання в Китаї були досить повільними. Лише наприкінці 70-х років відбувся перелом у тенденціях розвитку, і Китай з величезною швидкістю став скорочувати своє відставання від багатьох країн світу. Після проведення економічних реформ прийшов до руху гігантський потенціал розвитку промисловості. У 2010 році приріст промислового виробництва в КНР склав 11% (17 місце в світі). За останні 50 років у Китаї побудовано понад 370 тисяч нових промислових підприємств.

Сьогодні фабрики і заводи Китаю виробляють продукції на 2,1 млрд. юанів щодня. Видобуток вугілля становить 2,3 млн. тонн, нафти — 360 тисяч тонн, виробництво сталі — 140 тисяч тонн, цементу — 455 тисяч тонн.

На сьогоднішній день промисловість КНР представлена 360 галузями. За загальною кількістю фабрик і заводівКитай займає перше місце в світі. Активно розвиваються фармацевтична, автомобільна та металургійна промисловість. Створено такі сучасні галузі, як електроніка, нафтохімія, авіабудування, металургія рідких і розсіяних металів.

Особливістю промисловості Китаю є те що, незважаючи на багаті природні ресурси, розвиток видобувних галузей у цілому відстає від обробних галузей.

Промисловість Казахстану

Слід зазначити, що галузева структура промислового виробництва за роки незалежності зазнала істотні зміни. Якщо в 1995 р. із загального обсягу промислового виробництва республіки 51,7 % припадало на обробну промисловість, 24,6 % на гірничодобувну і 23,7% — на виробництво і розподіл електроенергії, газу і води, то у 2009 р. на долю обробної промисловості припадало 32,3 %, гірничодобувної 60,3 %, виробництво і розподіл електроенергії, газу, води 7,4 %. Істотне в 2,5 рази збільшення частки гірничодобувного сектора пов’язано з посиленим освоєнням нафтогазових і уранових запасів республіки у відповідь на зростаючий попит на них на світових ринках. Зазначимо, що темпи зростання обробних галузей, хоча і значно знизилися в результаті кризових явищ у світовій економіці, за підсумками 2011 р. значно підвищилися 18,4 %. Характерно, що глобальна фінансова криза практично не позначилася на темпах зростання гірничодобувної промисловості. Особливістю промисловості Казахстану є її виняткова забезпеченість власними багатющими запасами корисних копалин. На території республіки, населення якої складає всього близько 0,25 % від світової кількості, зосереджено більше 50 % світових запасів вольфраму, 21 % запасів урану, 23 % хромсодержащих руд, 19 % свинцю, 13 % цинку, 10 % міді і заліза. Казахстан займає 1-е місце за запасами цинкових, хромових, вольфрамових і ванадієвих руд, 2-е за запасами уранових, 3-е-по запасах азбестових, волластонитовых, рениевых, марганцевих, 4-е за запасами свинцевих, 6-е за запасами фосфоритовых руд і газу, 7-е залізних руд, срібла, нафти, 9-е вугілля, міді та золота. В комерційних масштабах республіка володіє природними запасами 3 видів чорних, 29 видів кольорових, 2 видів дорогоцінних металів. Високий рівень забезпеченості природними ресурсами дозволяє розвивати складну багатогалузеву структуру промисловості, основу якої складають галузі видобувної промисловості, такі, як видобуток паливно-енергетичних корисних копалин, видобуток залізних руд і руд кольорових металів; галузі обробної промисловості, провідними з яких є: металургійна промисловість та виробництво готових металевих виробів, металообробка і машинобудування, випуск хімічної, нафтохімічної та фармацевтичної продукції, виробництво харчових продуктів, випуск текстильної та шкіряної продукції та ін Окремою галуззю промисловості Казахстану виступає виробництво і розподіл електроенергії, газу і води. У структурі гірничодобувної промисловості явно домінує видобуток сирої нафти і попутного газу 84 %, на 2-му місці видобування металевих руд 7,6 %. В структурі обробної промисловості домінують металургійна промисловість 36,6 %, виробництво продуктів харчування 21,4 %, машинобудування 9,5 % і виробництво продуктів нафтопереробки 7,5 %. Паливно-енергетичний комплекс Казахстану включає в себе нафтову, газову та вугільну промисловість, виробництво і розподіл електроенергії, газу і води. На видобуток паливно-енергетичних копалин припадає 52 % загального обсягу виробленої республікою промислової продукції та 86,3 % загального обсягу гірничодобувної промисловості. Особливе місце в ПЕК РК займає нафтогазовий сектор. Видобуток сирої нафти і попутного газу складає більше 50 % у структурі загального промислового виробництва Казахстану і 84 % в структурі виробництва гірничодобувної промисловості. Частка нафтогазової галузі у ВВП РК в 2009 р. склала 21 %, а в державних доходах 40,5 %.

Висновок:Я дізнався що у Китаю та Казахстану відрізняються промисловості також ці країни по площою незхожі

Предыдущий:

Следующий: