акжамал курсач.doc

Аннотация

Осы курстық жобада 110/10 кВ трансформаторлы қосалқы станция есептелді.есептеу барысында келесі параметрлер анықталды: қосалқы станцияның максимал және жалпы жүктемелері, үш фазалы қысқа тұйықталу токтары, үш фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі соққы токтары, күштік трансформатордың орам кедергілері, желі кедергілері.

Есептеу барысында әр тұтынушы үшін тәуліктік жүктеме графиктері тұрғызылады, осы графиктердің негізінде қосалқы станцияның жалпы жүктеме мен жылдық жүктеме графиктері, эквивалентті екі сатылы график тұрғызылды.

Сонымен қатар тұтынушылардың жұмыс токтары мен жүктемелерін ескере отырып қосалқы станция аппараттары мен қондырғылары таңдалды. Желі сымдарының маркасы мен қимасы, қосалқы станцияның қосылу схемасы анықталған параметрлерге сүйене отырып таңдалды.

Курстық жұмыстың есептік бөлімі А4 форматымен 38 парақ көлемінде түсініктемелік қолжазба түрінде орындалды.

Курстық жобаның графикалық бөлімінде қосалқы станцияның принципиалды схемасы мен жобасы көрсетілген. Графикалық бөлім 2 парақ көлемінде А1 форматында орындалған.

Мазмұны

Кіріспе

. . . . . . . . . . . . .

4

Жобаны орындауға берілгені

. . . . . . . . . . . . .

5

1

Қосалқы станцияның жүктеме графигін тұрғызу

. . . . . . . . . . . . .

8

1.1

Тұтынушылар жүктемесінің жиынтық (біріктірілген) графигі

. . . . . . . . . . . . .

10

1.2

Жүктемелер ұзақтығы бойынша жылдық график

. . . . . . . . . . . . .

11

2

Қондырғының техника–экономикалық көрсеткіштері

. . . . . . . . . . . . .

13

3

Қосалқы станцияның трансформаторлар қуаты мен санын таңдау

. . . . . . . . . . . . .

14

4

Қосалқы станцияның эквивалентті екісатылы жүктеме графигін тұрғызу

. . . . . . . . . . . . .

15

5

Жоғарғы және төменгі кернеулі желілер сымдарының маркасы мен қимасын таңдау

. . . . . . . . . . . . .

16

6

Қ.Т. токтарын есептеу

. . . . . . . . . . . . .

16

6.1

Трансформатордың және желінің кедергісін есептеу

. . . . . . . . . . . . .

17

6.2

Желінің параметрлерін және қ.т. токтарын есептеу

. . . . . . . . . . . . .

19

7

Қосалқы станция аппаратурасын және шинасын тексеру, таңдау

. . . . . . . . . . . . .

20

7.1

Ажыратқыштар мен айырғыштарды таңдау

. . . . . . . . . . . . .

27

7.2

Асқын кернеулер шектеуіштерін таңдау

. . . . . . . . . . . . .

27

7.3

Шиналарды таңдау

. . . . . . . . . . . . .

30

7.4

Ток трансформаторларын таңдау

. . . . . . . . . . . . .

35

7.5

Кернеу трансформаторларын таңдау

. . . . . . . . . . . . .

37

7.6

8

9

Өз қажеттіліктері үшін арнайы трансформатор таңдау

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

37

38

39

Кіріспе

Қосалқы станция жүйесінің айырылмас элементі және схема бойынша барлық техникалық есептеулер, электр қондырғылардың орналасуы энергожүйенің даму схемасымен сәйкес есептелуі керек.

Қосалқы станция электр энергияны қабылдау, түрлендіру және қосу үшін керек.

Қосалқы станция схемасы қорек желіге қосалқы станцияның қосылу тәсілімен тығыз байланысты:

Қалыпты және апатты режимдерде жүйеаралық және магистральді байланыс бойынша асқын қуат пен қосалқы станция тұтынушыларының электрмен жабдықтау үнемділігін ұйымдастыру.

Даму жағдайларын қарастыру.

Апатқа қарсы автоматикалық шарттарын қамтамасыз ету.

Көрші қосуларды ажыратпай, схеманың бөлек элементтерінде жөндеу және эксплуатациялық жұмыстарды қамтамасыз ету.

Барлық түрлердің және категориялардың желілік қосалқы станция рационалды жобалауы, басты электрлік схемалардың рационалды және экономикалық тұрақтануы, аппаратура мен қондырғының параметрлерін таңдау және де олардың оптималды орналасуы жауапты және қиын есеп ретінде қарастырылады.

Үнемділік пен үзіліссіз электрмен жабдықтауы өндірістік өнеркәсіптің жұмысына тәуелді. Өнеркәсіптің тиімді функциялауы үшін электрмен жабдықтау схемасы қауіпті жұмыс істеудің деңгейін қамтамасыз ету керек.

Электрмен жабдықтаудың үнемділігі мен схеманың қауіпсіз жұмыс істеуі МЕСТ, ПУЭ, СНиП– те көрсетілген нормалар мен ережелер қорғауының элементтері мен қондырғыларын таңдау кезінде қатаң түрде қарастырылады.

Жүктеме графиктерін электрқондырғылар жұмысын талдау үшін, электрмен жабдықтау жүйесін жобалау үшін, электртұтынудың болжамдарын жасау үшін, жабдықтардың жөнделуін жоспарлауда және де пайдалану процессінде электрқондырғылар жұмысының қалыпты режимін жүргізу үшін пайдаланады

Курстық жобаны дайындау үшін алғашқы берілгендер

Қосалқы станция түрі:соңғы

Кернеуі:110/10 кВ

Жоғарғы кернеулі ауа желісінің типі:екі тізбекті

Әуе желісінің жоғарғы жағындағы кернеуі:110 кВ

Әуе желісінің ұзындығы:60 км

Сымдардың орналасуы:үшбұрыш, 3 м

Қосалқы станция тұтынушыларының сипаттамасы

Тұтынушының аты

Макс. қуат, МВт

Қорект. желі кернеуі, кВ

Қорект. желі саны

1

Түрлі-түсті металлургия кәсіпорыны

10

10

5

0.83

2

Қараметаллургия кәсіпорны

8

10

3

0.80

3

Тоқыма кәсіпорыны

1

10

2

0.78

4

Химия өнеркәсібі

6

10

2

0.79

5

Қағаз өнеркәсібі

5

10

2

0.83

1 Қосалқы станцияның жүктеме графиктерін құру

Курстық жобаның есептік бөлімі ұзақтығы бойынша тәліктік болып бөлінетін қосалқы станцияның активті жүктеме графиктерін құрудан басталады.

Жобаланып отырған қосалқы станцияның тәуліктік жүктеме графигін құру үшін, қосалқы станциядан қоректенетін электр энергиясын тұтынушының сағаттық жүктемесін білу керек. Көптеген тұтынушылардың қысқы (200 күн) және жазғы (165 күн) тәуліктік графиктері ерекше сипатқа ие.

Pmax белгілі болғанда, типтік графикті осы тұтынушының жүктеме графигіне ауыстыруға болады, дәлірек айтқанда, жоғарыда көрсетілген кәсіпорындар үшін, графиктің әр сатысы үшін қатынасты қолдана отырып:

Pст. = n% ·Pmax/100

Осылайша, әр кәсіпорын мен жеке сағат үшін есептеулерді орындаймыз.

1.1 кестесі-Тоқыма өнеркісібі

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

t, сағат

4

4

4

4

4

14

14

9,5

10

10

10

5

%

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,14

0,14

0,95

1

1

1

0,5

Қыс

2,5

2,5

3

3Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: