Херсонська область

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра туристичного та готельного бізнесу

Реферат з дисципліни «Основи туристичної діяльності»

На тему «Туристичний потенціал Херсонської області»

Виконала

Студентка І курсу 8 групи

Мельниченко Олександра Юріївна

Перевірив

Доцент кафедри ТГБСологуб Юрій Іванович

Київ 2014р.

Зміст

Вступ

Історія області

Проведення туристського районування території Херсонської області

Розвиток туризму Херсонської області

Асканія Нова

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм — це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні нового державного підходу до туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені.Багата історико-культурна спадщина, зручне географічне положення, річки, лісові масиви на території Цюрупинського району з цілющими дикоростучими ягодами та грибами, лікувальні грязі, джерельні мінеральні води, мисливство, рибальство створюють всі необхідні передумови для організації і функціонування лікувально-оздоровчого, культурно-пізнавального, спортивного, мисливського, сільського та інших видів туризму. Але дана галузь на території Херсонської області лише починає розвиватися. Тому дослідження сучасних тенденцій розвитку туристичної галузі області та її туристичних ресурсів є актуальним для нас.Саме завдяки наведеним факторам, а також величезному природно-рекреаційному і туристичному потенціалу було обрано тему курсової роботи — „Туристичний потенціал Херсонської області”Об’єктом дослідження є туристичні ресурси Херсонської області.Предметом дослідження виступає процес активізації розвитку туристичної галузі та напрями подолання проблем в ній.Мета курсової роботи: узагальнити знання про туристичні ресурси Херсонської області, проблеми та шляхи їх оптимізації в туристичній галузі.Поставлена мета досягається шляхом виконання таких завдань:- проаналізувати природно-ресурсний потенціал області;- дослідити розвідані рекреаційно-туристичні ресурси Херсонської ;- вивчити історико-культурні ресурси Херсонської області;- відстежити динаміку розвитку туристичної галузі в останні роки;- виконати аналіз сучасного стану та перспективи розвитку туристичної галузі на території області.Позитивні зміни у туристичній галузі області відбуваються постійно, що унеможливлює детальну зупинку на певних досягненнях, а спонукає до визначення пріоритетів в тій чи іншій програмі. В роботі були використані такі методи дослідження: аналіз, історичний опис, проектування та економіко-екологічне прогнозування, статистичний.Актуальність теми визначається тим, що у наш час туризм став одним із найприбутковіших видів бізнесу у світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він використовує приблизно 7% світового капіталу, на туризм припадає 11% світових споживчих витрат і він дає 5% усіх податкових надходжень. Дуже важливим є розвивати туристичну галузь невеликих територій, що забезпечує приплив фінансів і самофінансування галузі у майбутньому. Також, слід відмітити, що за наявністю природних рекреаційних ресурсів, які зазнали відносно невеликого антропогенного впливу і добре зберегли рекреаційну здатність, область належить до перспективних регіонів України з розвитку туристично-рекреаційної галузі.

Історія області

Природний , кліматичний та історичний потенціал Херсонщини дуже великий. Але про це мало хто знає не тільки за кордоном. Наприклад , багатьом відомо , що озеро Сиваш і Арабатська стрілка Генічеського району не просто насичені гідромінераламі , які сприятливо впливають на здоров’я людини , а що це — надзвичайно унікальний природний комплекс ? Таких місць на планеті всього чотири: Велике Солоне озеро в США , Мертве озеро на Близькому Сході , затока Кара- Богаз- Гол в Каспійському морі і наш рідний Сиваш із Арабаткою . А чи знають іноземці (та й українці теж) , що минулого генерал -губернатором нашого краю був син арапа Петра Великого , прадід знаменитого поета А.С. Пушкіна? А те, що в найстарішому храмі Херсона — соборі Святої Катерини , названого на честь імператриці Катерини II , був похований її коханий , відомий князь

Потьомкін — Таврійський ? Чи знають британці , що їхній національний герой , великий гуманіст , громадський діяч , лікар і меценат Джон Говард довгі роки жив і працював у Херсоні й тут же знайшов вічний спокій? Чи відомо грекам , італійцям , що , згідно з повідомленнями античного історика Арріана , нинішня Тендрівська коса Голопристанського району була місцем , де зі своїми друзями змагався в бігу знаменитий герой Троянської війни Ахілл ? .. Жаль , для більшості іноземців наша місцевість — terra incognitа . За кордон не надходять ані книжки, ані журнали , які розповідають про визначні пам’ятки нашого краю. В Інтернеті немає сайтів , присвячених туристичним можливостям Херсонської області. З легкістю можна дізнатися про польських , чеських , словенських , німецьких , російських і навіть грузинських містах , але тільки не про український Херсоні …

Наприклад , давньоруського городища на острові Великому Потьомкінському , де колись знаходилося легендарне Олешшя — морські ворота Київської Русі. ( До слова , цей острів став прототипом знаменитого пушкінського острова Буяна . ) Такий комплекс був би дуже цікавий туристам . Хто не хотів би пожити в стилізовані під старовину невеликому містечку , подивитися на російських витязів , взяти участь у різних древніх змаганнях ? У той же час мати можливість виїхати в будь-яку точку області помилуватися природою , пополювати або пройтися по легендарних місцях ?

Проведення туристського районування території Херсонської області

Херсонщина за своїм природно-рекреаційним та історико-культурним потенціалом має всі можливості прилучатися до загальноукраїнського туристичного процесу. Херсонська область за розвитком інфраструктури, інтенсивністю туристичних потоків і поєднанням природно-рекреаційних та соціально-історичних умов і ресурсів відноситься до районів високого рівня розвитку туризму. Слід зазначити, що інтенсивність туризму часто пов’язана не стільки з наявністю та якістю відповідних ресурсів, скільки з наявністю відповідної інфраструктури. У дипломній роботі проаналізовано туристичну інфраструктуру та природно-історичний потенціал Херсонщини, а також виконано районування території як показник її диференціації з точки зору можливого туристичного навантаження. Районування території провадиться також для систематизації майбутніх витрат, визначення найбільш перспективних та вигідних напрямків інвестування. Туристичні ресурси (об’єкти туризму) розподілені на три групи: перша — об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), рекреаційні об’єкти та мисливські угіддя; друга — археологічні та архітектурні пам’ятки; третя — культурно-освітні об’єкти, пам’ятники і місця воєнно-історичних подій та пов’язані з іменами видатних людей. Розподіл об’єктів інфраструктури та туристичних об’єктів по адміністративних районах Херсонської області наведено в таблиці 3.1.

Назва району

Кількість об’єктів

Інфраструктури

ПЗФ, рекреації

Археології, архітектури

Культурно-освітніх

Всього

1

Бериславський

7

5

23

7

42

2

Білозерський

2

6

4

2

14

3

Великолепетиський

2

2

7

2

12

4

Великоолександрівсь

4

8

15

8

35

5

Верхньорогачіський

1

0

4

2

7

6

Високопільський

1

1

2

2

6

7

Генічеський

103

5

4

7

119

8

Голопристанський

38

8

8

9

63

9

Горностаївський

3

3

10

5

21

10

Іванівський

2

1

11

3

17

11

Каланчацький

3

6

7

4

20

12

Каховський

3

1

9

22

35

13

Нижньосірогозький

1

1

4

3

9

14

Нововоронцовський

3

4

3

3

13

15

Новотроїцький

2

3

4

1

10

16

Скадовський

67

11

3

2

83

17

Цюрупинський

8

7

13

9

37

18

Чаплинський

4

13

37

26

80

19

м. Херсон

9

8

36

47

100

20

м. Нова Каховка

4

2

9

8

23

Всього

267

95

213

171

745

Туристичне районування території Херсонщини, як і районування взагалі, є основним методом виявлення і вивчення неоднорідності територій. З цієї точки зору важливим є правильний вибір одиниць районування, значимість якого пов’язана з об’єктивним існуванням диференційованих територіальних структур, у межах яких концентруються потоки природно-ресурсних та соціально-економічних систем. У даному випадку такими одиницями районування будуть низовий адміністративний район та міста Херсон та Нова Каховка. Виходячи з показника кількості туристичних ресурсів та рівня розвитку туристичної індустрії пропонується такий варіант групування НАР Херсонської області (додаток 7). НАР розподілені на п’ять груп. До першої групи — районів з високим наповненням туристичними ресурсами належать чотири райони: Генічеський, Садовський, Чаплинський райони та м. Херсон, у яких нараховується від 62 до 119 об’єктів, що відносяться до туристичних ресурсів. При цьому в перших двох районах переважають об’єкти рекреаційної зони та природно-заповідного фонду; Чаплинський район характеризують всі три групи туристичних об’єктів (окрім рекреації) — заповідник «Асканія-Нова, м. Херсон насичений архітектурними пам’ятками, культосвітніми закладами та історичними пам’ятками. Слід зазначити диспропорцію між кількістю об’єктів туристичної інфраструктури та масштабами туристичних об’єктів Чаплинського району (відповідно 4 проти 76). До другої групи — районів з рівнем розвитку туристичних ресурсів та інфраструктури вище середнього (63 об’єкти) належить Голопристанський район, де переважають рекреаційні ресурси (Залізний Порт, Гопри) та природні об’єкти (Чорноморський біосферний заповідник). До наступної групи —районів середнього рівня наповненості (від 35 до 60) належать 4 райони: Бериславський, Цюрупинський, Каховський, Велико-олександрівський. До четвертої групи — районів з низьким рівнем розвитку туристичних ресурсів належить найбільша кількість районів — Білозерський, Великолепетиський, Горностаївський, Каланчацький, Іванівський, Нововоронцовський та м. Нова Каховка. Ці регіони налічують від 12 до 23 об’єктів. При цьому слід зазначити відносність цього групування. Адже зазначені райони належать до цієї групи лише у порівнянні з найбільш розвиненими регіонами, але в абсолютному значенні достатньо насичені туристичними ресурсами. І до п’ятої групи — районів з нерозвинутим туризмом віднесено 4 райони: Верхньорогачицький, Нижньосірогозький, Ново-троїцький та Високопільський, у яких нараховується від 6 до 10 об’єктів. Найбільш насичені зонами мисливства Цюрупинський, Нововоронцовський, Великоолександрівський, Скадовський та Генічеський райони; архітектурними та історичними об’єктами — м. Херсон, Нова Каховка, Каховський та Берис-лавський райони; архіологічними — Цюрупинський (Стародавнє Олешшя), Іванівський, Чаплинський. За даними районування можна зробити висновок про суттєву неоднорідність території Херсонщини і надати пропозиції щодо фінансування туристичної сфери. Найбільш пріоритетними для інвестування є райони 1 та 2 груп (відновлення матеріально-технічної бази готельного господарства та санаторно-курортних закладів, реставрація пам’яток архітектури, рекламно-інформаційна діяльність). Для декількох районів 3, 4 та 5 груп (Білозерського, Великолепетиського, Великоолександрівського, Горностаївського, Каланчацького, Нововорон-цовського, Новотроїцького, Цюрупинського районів) першочергово пропонується розвивати види туризму, що не потребують значних капіталовкладень, а саме: екологічний та сільський зелений туризм.

Розвиток туризму в Херсонській області

Вигідне економіко-географічне положення

Херсонської області, особливо вихід до Чорного та Азовського морів,

сприятливі кліматичні умови сприяли формуванню в регіоні потужного

туристично-рекреаційного комплексу, розвиток якого впродовж останніх

років характеризується динамічним зростанням основних показників

діяльності, що якісно впливає на соціально-економічну ситуацію в регіоні.

Відбувається нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок

розширення внутрішнього туризму. Однак реалії туристичної сфери та її

можливості в області знаходяться у значному відриві один від одного.

Область має низку переваг і можливостей, повноцінне використання яких

здатне забезпечити стійкий економічний розвиток та істотне підвищення

рівня і якості життя населення.

Насамперед, це значні курортно-рекреаційні ресурси: протяжність

морських пляжів перевищує 200 км, родовища лікувальних грязей, унікальні

соляні озера, лікувально-термальні води на Арабатській Стрілці, родовищаСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: