Титульный лист курсовая работа

Дніпродзержинський державний технічний університет

Кафедра «Облік і аудит»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Податковий облік»

на тему: Облік нарахувань на заробітну плату та утримань з неї

Студентки 3 курсу ОА-11-1д групи

напрямку підготовки Облік і аудит

спеціальності Облік і аудит

Федченко А. С.

Керівник зав. кафедрою «Облік і

аудит» доцент, кандидат

економічних наук Будько О. В.

Національна шкала

Кількість балів: Оцінка: ECST

Члени комісії: ________ ________________

_________ ________________

_________ ________________

м. Дніпродзержинськ – 2013 рік

Предыдущий:

Следующий: