Темы с курсача по Романовской

Затверджено

зав. кафедри філософії і освітніх технологій

__________М.П.Васильєва

За нижчепойменованими студентами 5-го курсу групи ДЕН-І13сп. денної форми навчання факультету «Енергетичний» спеціальності «Електроенергетика» закріпити такі теми комплексної курсової роботи з дисципліни «Педагогічний супровід освітнього процесу»

ДЕН-І13 спец.

№ з/п

П.І.Б.

Тема

Тема

1

Безкоровайний Дмитро Юрійович

1.1. Роль тренінгової роботи в практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Коротке замикання в електричних системах» з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу розвитку творчого потенціалу педагога

2

Бондарчук Оксана Сергіївна

1.1. Сутність навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Сучасні джерела світу» навчальної дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу міжособистісних відносин в системі «педагог-учень»

3

Веденєєв Олександр Вікторович

1.1. Атрибутика тренінгової роботи.

1.2. Розробити сценарій навчального тренінгу до теми «Релейний захист» з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу усунення конфліктних ситуацій в учнівському колективі

4

Зайцева Вікторія Валеріївна

1.1. Сутність та види ігрових технологій.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Прилади електродинамічної системи» з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу психолого-педагогічного клімату в навчальній групі

5

Зленко Юлія Сергіївна

1.1. Ділова гра у практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Люмінесцентні лампи» з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу організації виховної роботи з учнями

6

Колісник Аліна Олександрівна

1.1. Рольова гра у практичній діяльності інженера-педагога.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Компенсуючі пристрої» з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу виховання позитивного ставлення учнів до навчального закладу.

7

Конорев Ігор Миколайович

1.1. Сутність та особливості навчання в умовах кейс-технологій.

1.2. Розробити кейс до теми «Пристрій і принцип дії асинхронного двигуна»з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу формування позитивного ставлення батьків до навчального закладу

8

Костенко Микола Геннадійович

1.1. Характеристика вимог до змісту кейсу.

1.2. Розробити кейс до теми «Акумуляторні батареї» з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу самовиховання молоді

9

Кішінський Ігор Миколайович

1.1. Кейс-метод як сучасна педагогічна технологія.

1.2. Розробити кейс до теми «Зварювальні трансформатори» з навчальної дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу соціальної активності учнів за основними видами діяльності

10

Лиманський Дмитро Олександрович

1.1. Сутність та види ігрових технологій.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Заземлюючі пристрої» з навчальної дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу підвищення педагогічної майстерності батьків

11

Пасько Олексій Сергійович

1.1. Особливості розробки ділової гри.

1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Цифрові вимірювальні пристрої» навчальної дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу виховання ціннісних пріоритетів учнів

12

Пригода Юлія Олександрівна

1.1. Структура навчального тренінгу.

1.2. Розробити сценарій тренінгу до теми «Технологія ремонту електричних машин» з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу вдосконалення професійного потенціалу куратора

13

Хитрук Сергій Васильвоч

1.1. Види кейсів та особливості їх розробки.

1.2. Розробити кейс до теми «Вимірювання елементів електричного поля» з дисципліни «Спецтехнологія».

Розробити проект педагогічного супроводу впровадження інновацій у виховну діяльність педагогів
Предыдущий:

Следующий: