Рецензия практика

РЕЦЕНЗІЯ

про якість звіту з виробничої _____________________________практики

студента (ки) _______курсу ____________групи ___________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

Тема індивідуального завдання_________________________________________

____________________________________________________________________

Звіт розроблений відповідно до завдання і складається ____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика і якість текстової частини звіту___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Якість графічних матеріалів____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Позитивні сторони____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Недоліки____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник практики ______________/______________/ “___”_______20__ р.

Звіт з виробничої практики заслухано комісією___________________

“______”_____________20__ р. (підпис, прізвище, ініціали)

Оцінка “___”/_______________/ /___________/___________________

(бали) (підпис, прізвище, ініціали)

___________________

(підпис, прізвище, ініціали)
Предыдущий:

Следующий: