Реферат Баранова

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

Реферат на тему:

«Конструювання вшивних рукавів»

Підготувала:

Студентка групи БПД-11

Зеленська А.В.

Перевірила:

Баранова Т.М.

Київ-2014

1. Оформлення криволінійного контуру через 3 точки: початкову,

кінцеву, проміжну, яка розташовується на бісектрисі кута, наприклад,

нижня частина лінії пройми, або задається стрілою прогину,

наприклад, верхня частина лінії пройми (рис. 6.2, а). Для підвищення

точності побудови таких кривих рекомендується використовувати

спеціальні лекала.

2. Радіусографія – це оформлення кривої за допомогою дуги певного

радіусу (рис. 6.2, б). Радіусографія широко застосовується для

оформлення ліній горловини пілочки та спинки, пройми пілочки і

спинки, окату рукава тощо.

3. Побудова кривих другого порядку за допомогою проективних

дискримінантів. Графічна побудова кривих другого порядку, які

апроксимують контури лекал деталей одягу, здійснюється із застосуванням

проективного дискримінанта кривої (рис. 6.3).

Проективний дискримінант характеризує ступінь кривизни кривої

лінії. Він визначається відношенням відрізку A1A2, який відсікається

кривою на медіані трикутника АВС, що утворюється дотичними до кривої

у початковій В і кінцевій С точках і хордою ВС до довжини медіани AA1:

f = A1А2/AA1.

«Зв’язок висоти оката рукава з висотою і шириною пройми»

 Вертикальна лінія I — I проходить через вищу точку оката рукава (рис. 111-16 , б , д ) або через кінці лінії переднього перекату (рис. 111-16 , в , г). На ній відкладають відрізки , що визначають положення основних горизонтальних ліній: 1 — 1 — висоти оката рукава , 2 — 2 — глибини оката рукава (глибини пройми ) , 3 — 3 — ліктя ; 4 — 4 — низу рукава.

Відстань між вертикальними лініями I — I і II — II визначається шириною рукава вгорі ( рис. 111-16 , в , г) або половиною ширини рукава (рис. 111-16 , б , д).

Основні розміри верхній частині рукава — висоту оката і ширину пов’язують завжди з розмірами пройми.

У верхньому одязі при звичайно прийнятих пріпуськах на свободу (поглиблення ) пройми висота оката рукава (рис. 111-17 , а ) повинна дорівнювати вертикальному діаметру пройми виробу в готовому вигляді ( рис. 111-17 , б) [ 18 ] .

Ширина рукава (рис. 111-17 , в) завжди трохи більше ширини ( горизонтального діаметра) пройми (рис. 111-17 , г).

При конструюванні висоту оката визначають шляхом безпосереднього вимірювання на кресленні основи спинки і полички відрізка Про ₁ Про ₂ (рис. 111-17 , д) [ 2 , 6 , 14 , 25 ] або за розрахунком [ 7 , 8 ] : Вок = П ₂ Г ₁ — 0,4 Шпр + ( 1,5 — 1,8 )

У першому випадку (див. рис. 111-17 , д) висоту оката пов’язують тільки з глибиною пройми спинки і полички . Для цього з’єднують зовнішні кінці плечових зрізів З ₁ і С ₃ прямий і з її середини ( точки О) проводять вниз вертикаль до перетину з лінією глибини пройми. Висота оката Про ₁ Про ₂ береться рівній вертикальному діаметру пройми в готовому вигляді. Величину зміщення вершини пройми ГО ₁ визначають за емпіричними формулами за методикою [ 2 , 6 ] ГО ₁ = Сг/20 + 0,5 , за методикою [ 14 ] ГО ₁ = Сг/16 + 0,5 або приймають залежно від виду одягу рівний 2 , 5 — 3,5 см [ 25 ] .

У другому випадку висоту оката визначають залежно від глибини пройми спинки П ₂ Г ₁ * і ширини пройми Шпр .

Всі ці розрахунки приблизні і уточнюються при виготовленні первинного зразка.

Висота оката рукава в чоловічій верхньому одязі в залежності від вихідних даних змінюється від 17 до 20 см , в жіночому одязі — від 16 до 19 см.

Способи визначення розмірів окату рукава

Для створення пари оката рукава з проймою необхідно визначити довжину пройми Дпр і вертикальний діаметр пройми dпр , а потім висоту оката Вок .Ширина рукава в цьому випадку визначається за наступною формулоюШрук = 1,25 * ( Дпр + Дпр * Н ) — 1,6 * Вок- 1 , 8 ,де:ДПР — довжина пройми з креслення основи ;Н — норма посадки по окату рукава;Вок — висота відкатуДовжину пройми Дпр слід міряти з креслення основи гнучкої лінійкою або сантиметровою стрічкою , поставленої нам ребро , точно по лініях креслення.( якщо є припуск на сутюжіваніе пройми спинки , то його необхідно буде відняти ).

Вертикальний діаметр пройми dпр визначається наступним чином:з’єднати прямою лінією кінцеві точки плечових зрізів спинки П1 і переду П5 ,відрізок розділити навпіл , точку розподілу позначити Проз точки О опустити вниз перпендикуляр до лінії грудей , відзначити точку О1Відрізок ОО1 і буде вертикальним діаметром незамкнутого контура пройми dпр .вимір вертикального діаметра проймиТепер можна розрахувати висоту оката Вок .

Висота оката рукава визначається:Вок = dпр — ОО2Величина ОО2 залежить від ступеня розвитку дельтоподібного м’язи руки і, отже , для різних розмірів має різні значення , такдля фігур з ОГIII 88-92 ОО2 = 2,5 смдля фігур з ОГIII 96-104 ОО2 = 2,0 ÷ 2,5 смдля фігур з ОГIII 108-116 ОО2 = 1,5 смдля фігур з ОГIII 120 і вище ОО2 = 1,0 см

Розподіл посадки (Ппос) по окату рукава у верхньому одязі

Величину посадки по окату рукава розраховують за формулою:

ППОС = Дпр * Н ,

де ДПР — довжина пройми

Фактична величина посадки задається різницею довжини оката ( Док ) і довжини пройми ( Дпр )

ППОС . факт = Док — Дпр

Рисунок 1 — Схема пройми креслення конструкції виробу з втачним рукавом

Малюнок 2 — Схема верхній частині креслення рукава

Довжину пройми вимірюють від точки П1 ( П’1 ) до точки П5 ( П51 ) , виключаючи припуск на сутюжіваніе по проймі (якщо він заданий в конструкції ) (див. малюнок 1 ) . Величина посадки розподіляється по ділянках рукава не рівномірно ( див. малюнки 1 і 2). Максимальний відсоток посадки припадає на верхній задній і нижній задній ділянки оката ( ділянки 4 і 5).

Відразу ж уточню , що як приклад для вирішення завдання проставлення контрольних надсечек обраний креслення конструкції виробу , розроблений за методикою ЦОТШЛ , з відповідними для нього позначеннями конструктивних точок .

Нижній передній (обов’язкової ) надсічкою є точка 1 , відповідна вершині переднього перекату рукава ( перетинанню зрізу оката з лінією переднього перекату рукава ) .

Для знаходження надсічки , відповідної їй на проймі , від точки Г4 вгору відкладають відрізок Г4П60

Г4П60 = Рп 1 ‘+ 0,5

де Рп 1 ‘- з креслення рукава

Від точки П60 проводять горизонталь до перетину з проймою полички і отримують точку П62 , відповідну нижній передній надсічці на проймі .

Пройму і окат рукава прийнято ділити на п’ять ділянок , кожен з них на малюнках 1 і 2 позначений римською цифрою .

Показники відсотка посадки рукава щодо пройми на кожному з виділених ділянок наступні:

Ӏ ділянку — 13 %

ӀӀ ділянку — 22 %

ӀӀӀ ділянку — 16 %

ӀV ділянку — 24 %

V ділянку — 25 %

Що означають ці цифри? Це відсоток від загального припуску на посадку по окату рукава (від ППОС ) . Тобто , якщо ППОС = 3,0 см , то 13 % від цієї величини — це 0,39 см , що прирівнюється до 4 мм. Сподіваюся , що ця « математика» всім зрозуміла . :-)

Верхній передній надсічкою на проймі полички ( переду ) є точка 4 , одержувана в ході конструктивних побудов. Для того щоб отримати їй відповідну на оката рукава , вимірюють довжину ділянки пройми П62 4 і додають до нього 13 % посадки. Отриману величину відкладають від точки 1 ‘ вгору по зрізу оката і отримують точку 41 , відповідну верхньої передньої надсічці на оката рукава.

Наступною що проставляється надсічкою на оката є точка передбачуваного з’єднання з плечовим швом вироби . Для її знаходження на кресленні полички вимірюють відстань по кривій , відповідне довжині верхньої ділянки пройми полички ( 4 — П51 ) , до якого додають 22 % посадки ( нагадаю , що зазначені відсотки « перетворюються » в сантиметри при множенні на ППОС ) . Отриману величину відкладають вгору по лінії оката і отримують точку О’2 Ця точка відповідає верхній надсічці оката рукава і не обов’язково збігається з точкою О2

Далі для виробів з рукавами , втачівают в закриту пройму , знаходять положення надсічки , відповідного патрубку з внутрішнім (нижнім) швом одношовних рукава. Для цього вимірюють нижній передній ділянку оката 1′ — Р1 , з результату вимірювання віднімають 16 % посадки , а отриману величину відкладають від точки П62 вниз по проймі полички , отримуючи точку Р11

У якості задньої надсічки на оката рукава завжди виступає точка , відповідна вершині ліктьового перекату (перетин оката з лінією ліктьового перекату рукава ) — точка Р31 на кресленні рукава. Для знаходження надсічки , відповідної їй на проймі , вимірюють нижній задній ділянку оката ( Р2 Р31 ) і з нього віднімають 24 % посадки , відкладаючи отриману величину вгору від точки Р11 по проймі спинки , отримуючи точку Р’31

На п’ятому ( що залишився ) ділянці рукава Р31 О’2 , відповідному ділянці пройми Р’31 П’1 , залишається 25 % посадки. Ця ділянка є контрольним для визначення правильності виконання всіх попередніх розрахунків і побудов надсечек ( контрольних знаків).

Для рукавів , втачівают у відкриту пройму , а також для конструкцій , в яких внутрішній ( нижній) шов рукава зміщений у бік переду вироби , використовується змінений варіант відсотка посадки на ділянці ӀӀӀ — до 6% , з наступним перерозподілом залишку припуску на посадку (16 — 6 = 10 %) між ділянками ӀV і V.

Слід пам’ятати , що сума величин посадки на кожному з виділених ділянок оката дорівнює загальному припуску на посадку оката рукава ( ППОС )!
Предыдущий:

Следующий: