Реценз¦я

Соломонова Анна Олегівна за час проходження педагогічної практики у СШ№62 з10.03.14 р. по 5.04.14 р. зарекомендувала себе здібним молодим спеціалістом. Я відвідала її навчальне занняття в 11-А класі на тему «Постмодернізм » , яке відбулося 01.04.14 р.

До своїх обов’язків вчитель – практикант ставилась сумлінно, вона має глибокі і міцні знання, як з своєї спеціалізації так і з інших предметів ерудована та всебічно розвинена. Вона уміло реалізувала свої уміння та навички. З уроку Анни Олегівни у мене склалося позитивне враження.

Анна Олегівна творчо працювала на уроці, маючи на меті виховувати інтерес та любов учнів до вивчення світової літератури. Вчитель – практикант здійснювала навчання та виховання із урахуванням специфіки предмета, забезпечуючи належний порядок і дисципліну. Соломонова Анна проводила урок відповідно до навчального плану, використовуючи при цьому різноманітні прийоми, методи та засоби навчання( скриптограми, кросворди, та ін. ), реалізовуючи в необхідному обсязі навчальну програму. Зміст уроку відповідав віковим та психологічним особливостям учнів 11 класу, їх життєвому досвіду. Вчитель – практикант створювала умови для активної праці кожного учня, в яких всі школярі почували себе комфортно.

Вчитель – практикант заздалегідь планувала свій урок, тому він був чітко та правильно оформлений, продуманий, та містив різноманітні вправи та групові завдання. Я помітила в учнів великий інтерес та заохочення до активної участі на уроці світової літератури.

Анна Олегівна володіє правилами педагогічного спілкування. Урок вона проводила у спокійному тоні , заздалегідь планувала комунікативні задачі, створювала у класі атмосферу довіри, комфорту, психологічної безпеки; учні відкриті для спілкування та розвитку. У неї був охайний зовнішній вигляд та пристойні манери.

Вчитель – практикант має твердий характер, вона виважена та розсудлива людина, гадаю, що у сфері такої діяльності, такі риси є першочергові. Також вона має стійку професійну спрямованість, приділяла особливу увагу навчальному процесу. Вона цілеспрямована та наполеглива у досягненні цілей, ставить задачі формування в учнів уміння вчитися,заохочує їх активні навчальні дії та самоконтроль.

Анна Олегівна має вміння передбачати і розв’язувати педагогічні ситуації і проблеми, розуміти свого співрозмовника, протягом педагогічної практики вона вивчала психологічні особливості дітей, намагалася зробити свій маленький вклад у душу вихованця відповідно до вимог суспільства.

Вчитель — практикант володіла педагогічною інтуїцією, що дуже важливо для того щоб миттєво зорієнтуватися в конкретній ситуації. Серед не менш важливих якостей я б зазначила здатність доступно передавати знання. Для цього в неї був творчий підхід, образність мовлення та переконливість.

Для проведення перевірки домашнього завдання вчителем – практикантом було використане фронтальне опитування та паралельно для деяких учнів було зроблене письмове міні — тестування.

Анна Олегівна обрала спокійний, лагідний стиль спілкування, учні почували себе розкуто, не боялися ставити питання. Учні звичні до роботи у групах, із зацікавленістю шукають додаткову інформацію з поставленого питання. Якщо у деяких учнів виникали проблеми під час виконання практичної частини, вчитель – практикант одразу приходила на допомогу та надавала індивідуальну консультацію.

Анна Олегівна є оптиміст, глибоко вірить у сили і можливості учнів, бачить насамперед усе краще, що їм притаманне. Вона була справедливою до всіх учнів, нікого не виділяла, об’єктивно оцінювала знання кожного з них.

Важливим є те, що вона позитивно налаштована , їй притаманне вміння залишати за дверима школи неприємні переживання чи поганий настрій, що могло би вплинути негативно на учнів.

На уроці вона була вимоглива, але гуманна, вдало користувалася голосом, жестами, мімікою. ЇЇ педагогічний етикет, представляє собою сукупність правил і моделей моральної поведінки.

У стосунках з учнями в Анна Олегівни завжди було відчуття міри. Учитель – практикант була твердою, непохитною, послідовною у своїх вимогах і водночас гнучкою, здатною переглядати свої окремі рішення і вимоги, що зумовлено конкретними обставинами та інтересами справи. Для своїх учнів вона є старшим другом, товаришем але насамперед їхнім наставником, керівником. Вона зуміла розгледіти індивідуальність кожного учня, усвідомила свою роль у педагогічному процесі і мету своїх виховних дій, що зумовило педагогічний такт, сутність якого полягає у творчому вмінні обирати в кожному конкретному випадку таку лінію поведінки, такий підхід (за допомогою слова, вчинку, тону, погляду, жестів, міміки), які оберігали честь і гідність учнівського колективу, кожного учня, не принижуючи і не возвеличуючи його честі та гідності.

Поради майбутньому вчителю:

Допоможи дітям відчути себе згуртованим колективом.

Для того, щоб діти швидше відчули себе згуртованим колективом, а не залишилися «чужими» одне для одного, необхідно якомога більше уваги приділити колективним заходам. Спільний випуск класної газети, театральні постановки, створення символу класу, смішного фотоальбому перших днів у школі, ведення літопису – ці і багато інших заходів допоможуть швидко згуртувати дітей.

Підтримай інтерес учнів до навчання.

Гарний початок навчання дає потужний поштовх на довгий час. Тому важливо всіляко підтримувати ту мотивацію, з якою учень прийшов у школу, організовуючи навчальний процес, у тому числі повторення, в цікавій формі, створюючи безпечне середовище в класі.

Поєднуй на уроці серйозні та цікаві моменти.

Учням важко довго підтримувати увагу, працювати в одному темпі. Доцільно проводити більше фізкультхвилинок, на уроках організовувати більш часті зміни різних видів діяльності, поєднувати серйозні та цікаві моменти.

Нагадуй учням про правила.

Школярам властиво забувати правила поведінки, спілкування, які, здавалося б, не раз згадували і розбирали. З одного боку , це пов’язано з природною забудькуватістю, а з іншого боку, набирає чинності «штучна» забудькуватість, коли дитина намагається перевірити межу – може, в цьому році це правило вже не актуальне, може, вчитель про нього забув? Тому на початку року важливо знову повернутися до необхідних правил, щоб показати учням, що вони нікуди не поділися. Але важливо не тільки розповісти, але і проконтролювати, як школярі дотримуються цих правил. Правило так і залишиться правилом, якщо діти хоча б раз відчують, що його можна не дотримуватися.

Обговори з учнями майбутні заходи.

Для школярів важливо знати, що їх чекає у класному житті хоча б на чверть вперед, а також брати участь у плануванні заходів. Учні виявляють велику активність у подальшій реалізації тих справ, які вони запропонували самі.

Підтримай учня у прагненні стати кращим.

Дуже часто учні приходять першого вересня з бажанням почати нове життя – вони готові вчитися краще або виправити поведінку. Але все це зможе реалізуватися, якщо вчитель побачить тих дітей, які мріють про краще, і допоможе їм реалізувати прагнення. Адже якщо дитина не відчуває підтримки дорослого у своєму прагненні, то всі ініціативи поступово згасають.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Рецензія навчального заняття

Проведенного вчителем-практикантом Соломоновою Анною Олегівною

На тему «Постмодернізм » проведено 01.04.14р.

Виконала:

Гошко Наталія Петрівна

Студентка факультету іноземних мов , англійської філології

Проходила педагогічну практику у СШ№62 з 10.03.14р. по 5.04.14р.

Перевірила:

Керівник від кафедри загальної на соціальної педагогіки

Романів Галина Володимирівна

Львів 2013


РЕЦЕНЗІЯ

РЕЦЕНЗІЯ

На роботу студента магістратури

кафедри комп’ютерних наук

факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики

Національного університету біоресурсів і природокористування України

Мельника Віталія Миколайовича

на тему«Система аналізу сбору та збуту зернових культур сільськогосподарського підприємства»

подану на здобуття ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології

Магістерська дипломна робота: пояснювальна записка містить 70 стор.

Дипломна робота та її зміст відповідає завданню, сформульовані мета, об’єкт та предмет дослідження свідчать про актуальність теми – розроблення ефективних методів та моделей обліку та системи підтримки прийняття рішень.

Дипломний проект, поданий на рецензію, містить в собі 5 розділів.

В розділі 1 – «Аналіз предметної області» – розглянуто загальна характеристика процесу збуту зернової продукції і вирішення проблем фермерських господарств.

В розділі 2 – «Модель предметної області» – моделювання діаграм розроблюваної системи.

В розділі 3 – «Фізична реалізація проекту» — Розробка структури інформаційного забезпечення бази даних та сховища даних.

В розділі 4 – «Представлення результатів роботи системи» – розрахунок ключового показника ефективності продажу культур на підприємстві, демонстрація роботи програми та отримання звітної інформації. Інтерфейс зручний в користуванні.

В розділі 5 – «Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером» – вимоги до режимів праці та відпочинку та психофізіологічне розвантаження та вимоги до профілактичних медичних оглядів користувачів комп’ютерів.

Проведені дослідження та розрахунки свідчать про високий науково-технічний рівень використання інформаційних технологій в даному дослідженні.

Робота викладена науковою мовою, логічно й послідовно відбиває мету та поставлені в роботі завдання. пояснювальна записка відповідає стандартам до її оформлення.

В цілому, магістерська дипломна робота відповідає вимогам до магістерських дипломних робіт, заслуговує оцінку «відмінно», а її автор Мельник Віталій Миколайович – на присвоєння кваліфікації магістра з інформаційних управляючих систем та технологій за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

«_____» _____________ 2013р.

Рецензент:

. ______________ ___________________,

(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище, ім’я, та по батькові)

Предыдущий:

Следующий: